Türk Medeni Kanunu’nun 174 ve devamı maddelerinde düzenlenen nafaka uyarınca birden fazla nafaka türü bulunmaktadır. Her biri kendi içerisinde özel şartlara sahip olmakta birlikte bu nafakadaların türleri ve hangi şartlar altında istenebileceğinie değineceğiz.

  1. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI
  2. EŞLERE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI VE YOKSULLUK NAFAKASI
  3. ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI VE İŞTİRAK NAFAKASI
  4. YARDIM NAFAKASI
  5. BABALIK NAFAKASI