ZİYNET ALACAĞI DAVALARI

Ziynet Nedir?

Genellikle kadınların taktıkları altın, gümüş, bakır ve benzeri maddelerden yapılan süs eşyalarına ziynet denir. Bilezik, küpe, kolye, bileklik ve diğer eşyalar örnek gösterilebilir.

Ziynet Alacağı Davası nedir?

Mal rejimi sona ermese bile evlilik birliği devam ederken ziynet eşyalarına ilişkin alacağı bulunduğunu iddia eden eş tarafından açılan davaya ziynet alacağı davası denir.

Ziynet Alacağı Boşanma Davası ile birlikte istenilebilir mi?

Ziynet alacağına ilişkin taleplerin boşanma davası ile birlikte istenilmesi mümkün olduğu gibi ayrı bir dava ile de talep edilebilir. Ayrıca boşanma davası açılması zaruri olmayıp evlilik birliği devam ederken ziynet alacaklarının istenilmesine yasal bir engel yoktur.

Bir kısım mahkemeler tarafından boşanma ile birlikte talep edilen ziynet alacağı talebi tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmekteyse de bir kısım mahkemeler tarafından her iki talep ve dava birlikte görülmektedir. Yargıtay bu davaların tefrik edilmesi ya da edilmemesini bozma konusu yapmamaktadır.

Ziynet Alacağı Davasında davacı ve davalı kimlerdir?

Ziynet eşyası oluru rızası dışında elinden çıkan eş davacıdır. Diğer eş ve şartları var ise üçüncü kişi davalı olabilir. Bu davalarda genel olarak davacı kadın, davalı ise erkek eştir.

Ziynet Alacağı Davası şartları nelerdir?

Davacı eşin ziynet eşyalarının varlığını, bu eşyaların kendisinde kalmadığını ispat etmesi ve bu taleplerine ilişkin dava açması gerekir.

İspat yükü kadına aittir. Karine olarak ziynet eşyasının kadında olduğu kabul edilir, bu nedenle kadın ziynet eşyasının kendisinde olmadığını ispatla mükelleftir.

Bu nedenle kadın ziynet eşyasının zorla elinden alındığını, evden ayrılırken götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, evden kovulduğunu, fiziksel şiddet görerek evden ayrıldığını, ani bir sebeple evden ayrıldığını, birliğin borçları için bozdurulduğunu ve daha önceden götürme fırsatı bulamadığını somut olaya göre ispat etmelidir.

Davada neler talep edilebilir?

Ziynet alacağının varlığı ispat eden davacının birden fazla talep hakkı bulunmaktadır. Davacı ziynet eşyalarını aynen, sadece bedel, aynen yoksa bedel, aynen yoksa fiili ödeme tarihindeki bedel ve mislen isteyebilir.

Ziynet Alacağı Davası hangi mahkemelerde açılır?

Ziynet alacağı davası Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Aile Mahkemeleri kurulmayan yerler de ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise HMK’ya göre genel yetkili mahkemelerdir. Bu davalarda yetki kamu düzeninden olmayıp yetki itirazı ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir.

Ziynet Alacağı miktarı ve talep nasıl belirlenir?

Ziynet alacağı davasında dosyanın durumuna göre bilirkişi incelemesi yaptırılacak olup, alacak miktarı bilirkişi tarafından belirlenir. Dava açılırken alacak miktarının tam olarak bilinmemesi halinde alacağın bir kısmı dava edilip bilirkişi raporundan sonra bakiye kısım yönünden ıslah yapılabilir. Kısmi dava açılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.