fbpx Skip to content

ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASI

KAHRAMANMARAŞ AVUKAT / GAYRİMENKUL HUKUKU

ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASI NEDİR

Acele kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Olağan kamulaştırma usulü olmayıp istisnai durumlarda başvurulan bir yoldur.

Bu durumda idare tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu bilirkişi raporu aldırılır, raporda belirlenen değerin bankaya yatırılması ile birlikte mahkeme acele el koyma kararı verir.

Bu durumda kamulaştırma işlemi sona ermiş olmayıp, idare taşınmaza fiili el atma hakkı kazanmıştır. Daha sonra idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili için ayrıca dava açılmalıdır.

Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, 6 ay içerisinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili için dava açılmadığı takdirde bedelin az olduğunu düşünen taşınmaz sahipleri tarafından fiili el atmaya dayalı davalı idare aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10’uncu madde esasları dairesinde ve 15’inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20’nci madde uyarınca boşaltılır.

Bu Kanunun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

Tıkla, sorunu sor.
1
Avukata sor
Sorunuzu gönderin en kısa sürede dönüş yapalım.