İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVALARI

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca ‘Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır’

Kural olarak kadın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün boyunca evlenemez bu süreye iddet müddeti veya bekleme süresi denilmektedir.

İddet müddeti, sadece boşanan kadın için getirilmiş bir düzenleme olup kadının gebe olması ihtimali halinde çocuğun soybağına ilişkin meydana gelebilecek karışıklık engellenmek istenmiştir.

Erkekler için böyle bir bekleme süresi söz konusu değildir. Erkekler boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlenebileceklerdir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nedir?

Eşlerin yeniden birbiriyle evlenmesi ya da kadının bir başka kişiyle evlenmek istemesi hallerinde kadının gebe olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirildiği takdirde iddet müddeti mahkeme kararıyla kaldırılır, bu davaya ise iddet müddetinin kaldırılması ya da bekleme süresinin kaldırılması davası denilmektedir.

Eşlerin birbirleriyle yeniden evlenmesi halinde kadının gebe olmadığına ilişkin sağlık raporuna gerek bulunmamaktadır.

İddet müddetinin kaldırılması ve yeniden evlenme için kadının sadece gebe olmadığına ilişkin rapor yeterli olmayıp mutlak surette mahkeme kararı gerekmektedir, idari başvuru yolu ile bu sürenin kaldırılması mümkün değildir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davalarında Davacı ve Davalı Kimlerdir?

İddet müddetinin kaldırılması davasının davacısı kadın olup davalı ise bulunmamaktadır. Bu davalar hasımsız açılmaktadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangileridir?

İddet müddetinin kaldırılması davası Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir.

Yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir.