TAZMİNAT DAVALARI

KAHRAMANMARAŞ AVUKAT / TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT DAVALARI

Tazminat davaları çok çeşitli olup bu davaların tamamı zarar temeline dayanmaktadır. Kişilerin haksız bir fiil ya da işlem karşısındaki zararları maddi veya manevi zarar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak haksız fiil ya da işlem karşısında zarar iddiası var ise maddi tazminat veya manevi tazminat davası açılması gerekmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılması mümkündür.

Her haksız fiil ya da işlem neticesinde maddi ya da manevi zarar doğmayabilir. Bu nedenle somut durumların iyi değerlendirilmesi ve bir zarar var ise zarar tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Maddi zararın doğması mutlak surette manevi zararın doğmasına neden olmadığı gibi aynı şekilde manevi zararın doğması da mutlak surette maddi zararın doğmasına neden olmamaktadır.

Maddi ve manevi zararın her olaya ve işleme göre farklılık arz etmesi, zarar değerlendirmesinin hukukçu olmayan kişiler tarafından yapılmasının zor olması gibi nedenlerle bu davaların tazminat avukatı ile birlikte takip edilmesi taraflara fayda sağlayacaktır.

Belirtmek gerekirse, yasalarda tazminat avukatı gibi bir düzenleme olmayıp halk arasında tazminat davalarına bakan avukatlara ‘tazminat avukatı’ denilmesi nedeniyle böyle bir kavram zamanla ortaya çıkmıştır.