HUKUKİ DANIŞMANLIK

Günlük hayatta veya ticari ilişkiler içerisinde karşılaşılabilen ve hukuki yardım gerektiren her türlü konu veya sorunun çözümü amacıyla sözlü veya yazılı olarak sunduğumuz hizmetlerdir.

Danışmanlık hizmetlerimizin ana amacı, müvekkillerimizin işlemlerinin hukuka uygun olmasını sağlama ve ileride ortaya çıkması muhtemel ihtilafların da dava veya icra takibi aşamasına gelmeden tespit edilmesi ile müvekkillerin menfaatlerinin korunmasıdır.