NÜFUS DAVALARI

KAHRAMANMARAŞ AVUKAT / NÜFUS DAVALARI

NÜFUS DAVALARI

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda meydana gelen kayıtların düzeltilmesine, değiştirilmesine ve oluşturulmasına ilişkin açılan davaların geneli nüfus davaları olarak adlandırılmaktadır.