fbpx Skip to content

TAŞINMAZ DAVALARI

KAHRAMANMARAŞ AVUKAT / GAYRİMENKUL HUKUKU

TAŞINMAZ AVUKATI VEYA GAYRİMENKUL AVUKATI NEDİR?

Taşınmaz avukatı veya gayrimenkul avukatı, taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklarından kaynaklı davalara bakan avukatlara halk arasında verilen isimdir.

Yasalarda taşınmaz avukatı veya gayrimenkul avukatı gibi bir düzenleme olmayıp, halk arasında taşınmaz avukatı veya gayrimenkul avukatı tabirinin zaman içerisinde sık kullanımına bağlı olarak böyle bir tabir ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar bu şekilde bir tabir yasada olmasa da günümüz ihtiyaçlarından kaynaklı avukatlık mesleğinin zaman içerisinde şekil değiştirmesi, iş alanlarının artması gibi hususlar özellikle büyükşehirlerde avukatları belirli alanlarda uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Bu nedenle özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde sadece gayrimenkul davalarına bakan avukatların varlığıyla birlikte taşınmaz avukatı veya gayrimenkul avukatı tabiri sıklıkla kullanılmaktadır.

TAŞINMAZ DAVALARININ KONULARI NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesi uyarınca ‘…1. Arazi, 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler…’ taşınmaz davalarının konularını oluşturmaktadır.

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ NASIL KAZANILIR?

Türk Medeni Kanunu’nun 705. maddesi uyarınca ‘…Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır…’

Bu nedenle tapu harici, adi yazılı sözleşmeye dayanılarak yapılan taşınmaz satışı geçersizdir.

TAŞINMAZ DAVALARI NELERDİR?

Taşınmaz davaları veya gayrimenkul davaları olarak adlandırılan dava çeşitleri çok fazla olmakla birlikte, ülkemizde belki de en fazla karşılaşılan dava türlerdir. Bunlardan birkaçını sayacak olursak;

 • Acele Kamulaştırma Davaları
 • Hukuki El Atma Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Trampa ile Kamulaştırma Davaları
 • İnançlı İşlem Davaları
 • Muvazaa Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları
 • Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davaları
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları ( İzale-i Şuyu )
 • Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı)
 • Elatmanın Önlenmesi Davaları
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Davaları
 • Önalım Hakkı Davaları (Şufa Davası)
 • Miras Hukukundan Doğan Davalar
 • Kira – Tahliye Davaları
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Davalar (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri)
 • Kentsel Dönüşüm Davaları
 • Geçit Hakkı Davaları,
Tıkla, sorunu sor.
1
Avukata sor
Sorunuzu gönderin en kısa sürede dönüş yapalım.