BABALIK NAFAKASI

Türk Medeni Kanunu 282. ve devamı maddeleri uyarınca ‘Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.’

Babalık davası baba ile çocuk arasında babalık ilişkisinin kurulması için açılan dava türüdür.

Babalık davası ile birlikte talep var ise hakim geçici önlemleri alır ve çocuk lehine nafakaya hükmeder. Bu nafaka için talep olması gerekmekte olup hakim re’sen tedbir nafakasına hükmedemez.

Türk Medeni Kanunu 333. md. uyarınca ‘Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.’

Hakim, somut olayın durum ve koşullarına göre sunulan delilleri değerlendirerek kuvvetli olasılık var ise hükümden önce nafakaya hükmedebileceği gibi hükümden sonrada hükmedebilir.

Hükümden sonra ise açıkça nafaka istenilmediği belirtilmediği müddetçe TMK 327-330. maddeleri dikkate alınarak uygun bir nafakaya hükmedilmelidir.

Nafaka yükümlüsünün ölümü ile birlikte babalık nafakası sona erer, mirasçılara intikal etmez.

Babalık davasında genetik anne için tedbir nafakası istenilemez, istenildiği takdirde reddine karar verilmelidir.