YARDIM NAFAKASI

Türk Medeni Kanunu 364. ve devamı maddeleri uyarınca ‘Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.’

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Uygulamada çok fazla yeri olmasa da kardeşler de birbirlerinden nafaka alabilirler.

Boşanma davasından ayrı olarak açılması gereken dava türlerindedir. Miras yolu ile geçmez, haczedilemez, feragat edilemez, devredilemez alacaklardandır.

Usulüne uygun olarak davanın açılması, talep edenin yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olması, tarafların hısımlık içerisinde bulunması, yükümlünün maddi durumun iyi olması yardım nafakasının şartlarındandır. Bu şartların tek tek incelenmesi ve şartların tamam olduğunun tespiti halinde nafakanın bağlanması gerekir aksi halde salt nafaka talebinin bulunması nafaka bağlanması için yeterli değildir.

Yardım nafakasının bağlanması için tarafların kusuru önem arz etmez. Nafaka yükümlülüğü ve talep hakkı mirasçılara geçmez. Başvuru halinde mirasçılıktaki sıra dikkate alınarak dava açılmalıdır. Öncelikle alt soya başvurulmalıdır, ön sırada yükümlü var iken sonraki yükümlüye başvurulamaz. Bu husus dikkate alınmadan dava açılması halinde dava reddedilmelidir.

Aynı sırada birden fazla yükümlü var ise nafaka miktarı taraflar arasında paylaştırılmalı, aynı sırada bulunan diğer kişilere dava açılmamış olması daha sonra dava açılabileceğinden paylaştırılma açısından önem arz etmemektedir.