YURT DIŞI BOŞANMA DAVALARI

YURTDIŞINDA BOŞANMA

Yurtdışında boşanma durumunda bu boşanma işlemini gerçekleştiren bireylerin ülkemizde boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmanın ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu da ileride yeniden evlenememe, miras, mal paylaşımı gibi birçok konuda sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası

Yurt dışında açılan boşanma davaları sonucunda evliliğini sonlandıran Türk vatandaşları açısından bu boşanma işlemi Türkiye’de resmi olarak geçerli olmamaktadır. Boşanmaya ilişkin alınan karar sadece kararın verildiği ülkede geçerli olmakla birlikte ülkemizde tarafların ayrıca bu kararı yetkili ve görevli mahkemede tanıtmaları gerekmektedir. İşte bu davalara tanıma ve tenfiz davaları denmektedir.

Bu nedenle yurtdışında boşanmış kişiler Türkiye’de yasal olarak evli görünürler. Bu durum daha sonra miras, mal paylaşımı, yeniden evlenme vb. konuda birçok konuda sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Tanıma tenfiz davası gündelik hayatta yaşanabilecek problemlerin ortadan kaldırılmasına neden olacaktır. Tanıma tenfiz davası, yabancı ülkelerde verilen boşanmaya ilişkin mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli kılınması adına açılması gereken dava türüdür.           

Tanıma Tenfiz  Davası Ne Kadar Sürer?

Tarafların her ikisinin de vekil tayin etmesi halinde vekillerin birlikte veya ayrı ayrı başvurmaları halinde il nüfus müdürlükleri vasıtasıyla tanıma tenfiz işlemi yapılabilmektedir. Bu durumun mümkün olmaması halinde yurtdışındaki boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfizi için her iki tarafın da Türkiye’de bulunan boşanma avukatları ile tanıma tenfiz davası açmaları önerilir. Gerekli hukuki işlemlerin hızlı ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi, evrakların eksiksiz olarak mahkemeye ibrazı halinde ve davanın açılacağı yer aile mahkemesinin iş yüküne göre 1 hafta ile 3 ay arasında bir sürede boşanma tanıma tenfiz işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Boşanmaya ilişkin tanıma tenfiz davasına ilişkin belgeler ve uzman bir boşanma avukatı ile bu sürecin takip edilmesi davanın kısa sürede ve en az masrafla sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Boşanmanın Türkiye’de tanınması, yurtdışı boşanmalarda verilen mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi adına açılması gereken dava türüdür. Boşanma tanıma davası nasıl açılır, boşanma tanıma davası için gerekli belgeler nelerdir ve bu dava nerede açılır gibi ayrıntılı bilgiler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi

Boşanmanın Tenfizi kavramı, yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmaya ilişkin maddi ve manevi sonuçların ülkemizde icra edilebilir olmasıdır. Örneğin yabancı mahkeme boşanma sonrası nafaka ödenmesine hükmetmiş olabilir. Bu noktada bu karar ülkemizde tanınmadığı için icra edilebilmesi de mümkün değildir. O yüzden Boşanmanın Türkiye’de tenfizi davası açılması gerekir. Bu dava aynı zamanda tanıma davası koşullarını da barındırması nedeniyle iki dava açmadan yalnızca boşanma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanmaların ve sonuçlarının ülkemizde geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Yurtdışında Boşananların Açması Gereken Dava Nedir?

Yabancı ülkede yapılan boşanmalarda bu boşanmaya ilişkin mahkeme kararının ülkemizde geçerli olması adına yurtdışında boşananların açması gereken dava boşanma tanıma ve tenfiz davası olmaktadır. Boşanma tnaıma ve tenfiz davası açılmaması ilerde bir çok konuda sorunlar yaşanmasına neden olacağından yurtdışı boşanmaların kesinleşmesinden sonra hızlı bir şekilde Türkiye’de bu davanın açılması önerilir.

Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davası açılacak görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yurtdışındaki mahkemelerde boşanmış çiftler, bu boşanmalarına ilişkin mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfiz davası açmak adına İstanbul, İzmir ya da Ankara İllerinden birisine başvuru yapabilirler.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

  • Yabancı Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı
  • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu belirten şerh ya da apostil şerhi
  • Yurtdışı mahkemelerinde verilen boşanma kararının Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, ve bu tercümenin noter ya da konsolosluklar aracılığı ile onaylatılması
  • Yırtdışında boşanan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Boşanma tanıma tenfiz davası için avukat tutulması durumunda avukat vekaletnamesi