TRAFİK KAZASINDA DAVA AÇMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU ZORUNLU MUDUR ?

KAHRAMANMARAŞ AVUKAT / SİGORTA HUKUKU

TRAFİK KAZASINDA DAVA AÇMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU ZORUNLU MUDUR ?

Trafik kazası geçiren mağdur veya ölüm halinde dava hakkına sahip olan kişiler ilgili sigorta şirketine karşı dava açmadan önce yazılı olarak başvuruda bulunmalı ve sulh olunmaması halinde ise başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren en az 15 gün beklenilmelidir. Başvuru yapılırken ölüm ya da yaralanma durumuna göre zararı ispata yarar tüm evraklar sigorta şirketine gönderilmelidir.

Karayolları Trafik Kanunu
Madde 97
 – (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.) ‘…Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir…’